Ergonomia stanowiska pracy

Posted on Posted in Fit out 2

Ergonomia to zagadnienie, którego definicję zawdzięczamy między innymi Polakowi Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu, który już w połowie XIX wieku opublikował jeden z pierwszych artykułów o ergonomii. Najprościej rzecz ujmując ergonomia to:

„Ergonomia to nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek – maszyna – warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się min. poprzez eliminację źródeł chorób zawodowych.” – wikipedia.

We współczesnym biurze na ergonomię kładzie się bardzo duży nacisk. O ergonomiczne środowisko pracy dbają zarówno właściciele, kadra zarządzająca jak i sami pracownicy. Normy i ustawy określają kubaturę biura konieczną dla konkretnej ilości osób, parametry użytkowe mebli biurowych, funkcje foteli do pracy przy komputerze, ilość luksów na blacie biurka, a także poziom hałasu dopuszczalny w biurze. My w naszych projektach zawsze uwzględniamy wszelkie te zagadnienia i projektujemy biura, aby spełniały wszelkie ustawowe wymogi, a nawet w niektórych wypadkach je przewyższały. Dla Waszej wygody, dla Waszego zdrowia.