Space Plan

Posted on Posted in Type A

Jak przygotowanie Space Planu przełoży się na organizację i funkcjonalność powierzchni Twojej firmy?

Podstawą do stworzenia Space Planu jest określenie Państwa potrzeb oraz znajomość przepisów prac i wymogów BHP. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, przedstawimy najbardziej efektywne wykorzystanie powierzchni. Dając tym samym przyjazne środowisko pracy.